Σχολικοί Περίπατοι 2019 -2020
Τρίτη, 12/11/2019 (πραγματοποιήθηκε)

Περίπατος

Τετάρτη, 04.12.2019 (πραγματοποιήθηκε)

Περίπατος

Πέμπτη, 06.02.2020 (πραγματοποιήθηκε)

Περίπατος

Παρασκευή, 06.03.2020 (πραγματοποιήθηκε)

Περίπατος

Παρασκευή, 03.04.2020 (ακυρώθηκε λόγω Πανδημίας

Περίπατος

PRESENT
TOP