Σχολικοί Περίπατοι 2021 - 2022
Τρίτη, 02/11/2021 (πραγματοποιήθηκε)

Περίπατος

Τετάρτη, 08.12.2021 (πραγματοποιήθηκε)

Περίπατος

Πέμπτη, 03.02.2022 (πραγματοποιήθηκε)

Περίπατος

Τρίτη, 08.03.2022

Περίπατος

Τετάρτη, 06.04.2022

Περίπατος

PRESENT
TOP