Σχολικοί Περίπατοι 2022 - 2023
Τρίτη, 01/11/2022 (πραγματοποιήθηκε)

Περίπατος

Τετάρτη, 07.12.2022 (πραγματοποιήθηκε)

Περίπατος

Πέμπτη, 02.02.2023

Περίπατος

Τρίτη, 07.03.2023 (αναβλήθηκε)

Περίπατος

Τετάρτη, 05.04.2023

Περίπατος

PRESENT
TOP