Μαθητικές Συνελεύσεις

Η μαθητική κοινότητα αποτελεί το χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής πρωτοβουλίας μέσα στο σχολείο. Είναι το κύτταρο της δημοκρατικής ζωής, όπου, με το διάλογο και τη συμμετοχή, οι μαθητές με πνεύμα συνεργασίας, ασκούνται στη δημοκρατική διαδικασία και στη συμμετοχή τους στα κοινά, μελετώντας και προτείνοντας λύσεις για τα προβλήματα που τους αφορούν. Ο σκοπός είναι μέσα από τη μαθητική κοινότητα να εκφράζεται το ενδιαφέρον των μαθητών για τη ζωή και τη λειτουργία του σχολείου. Από κοινού με τη διεύθυνση και το σύλλογο των δασκάλων, η μαθητική κοινότητα αντιμετωπίζει και λύνει τα προβλήματα του σχολείου, τα προβλήματα των μαθητών. Στόχος του κανονισμού για τη μαθητική κοινότητα είναι να την αναδείξει σε δημοκρατικό θεσμό, όπου θα αναπτύσσεται η υπευθυνότητα, θα κατοχυρώνονται τα δικαιώματα αλλά και θα συνειδητοποιούνται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των μαθητών. Στους μαθητές απομένει να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες, αναπτύσσοντας τις λειτουργίες της μαθητικής κοινότητας με τη συμμετοχή όλων των παιδιών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, ώστε οι μαθητές να έχουν γνώμη για τα θέματα που τους αφορούν.

25.10.2023: Εκλογές 15Μελούς Μαθητικού Συμβουλίου (πραγματοποιήθηκαν)
Τρίτη, 07.11.2023, 3η ώρα (πραγματοποιήθηκε)

Συνέλευση των 5Μελών Μαθητικών Συμβουλίων κάθε Τάξης

Τετάρτη, 13/12/2023, 3η ώρα (πραγματοποιήθηκε)

Συνέλευση των 5Μελών Μαθητικών Συμβουλίων κάθε Τάξης

Τρίτη, 16/01/2024, 3η ώρα (πραγματοποιήθηκε)

Συνέλευση των 5Μελών Μαθητικών Συμβουλίων κάθε Τάξης

Πέμπτη, 08.02.2024, 3η ώρα (πραγματοποιήθηκε)

Συνέλευση των 5Μελών Μαθητικών Συμβουλίων κάθε Τάξης

Τετάρτη, 20/03/2024, 3η ώρα

Συνέλευση των 5Μελών Μαθητικών Συμβουλίων κάθε Τάξης

Πέμπτη, 18.01.2024 (πραγματοποιήθηκε)

Γενική Συνέλευση 4η, 5η και 6η ώρα

Πέμπτη, 21.03.2024

Γενική Συνέλευση 4η, 5η και 6η ώρα

PRESENT
TOP